Voorwaarden

Carado huren

 

 

 

Reis- en annuleringsverzekering
Wij raden de huurder aan om een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Onderhoud
De huurder dient op een wijze om te gaan met de camper zoals `een goede huisvader betaamt`.

Annulering
Annulering door de huurder, om wat voor rede dan ook, kan alleen schriftelijk per aangetekende brief gedaan worden.

  • Bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 15% van de huurprijs verschuldigd.
  • Bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 50% van de huurprijs verschuldigd.
  • Bij annulering langer dan een maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 70% van de huurprijs verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 90% van de huurprijs verschuldigd.
  • Bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 100% van de huurprijs verschuldigd

Betaling
50% van de huursom inclusief de schoonmaakkosten dient binnen 7 dagen na reservering betaald te zijn. Na betaling staat de reservering definitief vast. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor huurperiode door ons te zijn ontvangen. Indien niet tijdig door huurder aan de in dit artikel genoemde betalingstermijnen wordt voldaan, dan komt de reservering zonder nadere kennisgeving te vervallen en staat het verhuurder vrij de kampeerauto aan derden te verhuren.
Borgsom
De borgsom bedraagt € 1500,00 voor kampeerauto’s en € 500,00 voor caravans.

Retour brengen
U dient de camper schadevrij en na behoren schoon retour te brengen. De watertank en het toilet dienen schoon en leeg te zijn. Indien dit niet gebeurd is, zullen wij een bedrag van € 150,00 in rekening brengen.

Afrekening
Uiterlijk 14 dagen na retour brengen van de camper wordt de borgsom teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten.

Boetes
Boetes tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder.

Roken
Roken in de campers is NIET toegestaan.

Geschillen
Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.